Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM), Ankara’da yaşanan adam kaçırma vakıalarıyla ilgili tarihi bir karar verdi. Ankara’da 13 Şubat’ta Yasin Ogan ile birlikte kaçırılan Özgür Kaya adına yapılan başvuruyu inceleyen AİHM, Türkiye’yi uyardı.
Özgür Kaya’nın avukatları vasıtasıyla yapılan başvuruyu öncelikli olarak ele alan AİHM, hükümete ve ilgili yargı mercilerine kaçırılan Kaya’yı bulmak için net tür adımlar atıldığını sorusunu yöneltti.

AİHM kararında ayrıca, Türkiye’de Kaya’nın yakınları ve avukatları kanalıyla Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı müracaat hatırlatılarak, “Türk Anayasa Mahkemesi nezdinde işlem ne aşamadadır?” diye soruldu.

AİHM’in Özgür Kaya’nın avukatlarına ilettiği cevap şöyle:

Sayın Beyefendi,

Avrupa İnsan hakları Mahkemesine göndermiş olduğunuz 15 Mart 2019 tarihli ihtiyat-i tedbir talepli müracaatınızı aldığımı bildirmek isterim.

İhtiyat-i Tedbir Kararı

Mahkeme, 25 Mart 2019’da, 39. Maddenin incelemesini ilgili hükümetten bilgi alıncaya kadar askıya almaya karar vermiştir.

Öncelik

Mahkeme ayrıca, 41. kural uyarınca müracaatınıza öncelik verme kararı almıştır.

İstenen Bilgi

Mahkeme, ilgili hükümetten madde 54/2 (a) çerçevesinde aşağıdaki bilgileri istemeye karar vermiştir:

Soruşturma makamları, özellikle de ilgili savcılar, kaçırılan kişiyi bulmak için ne tür adımlar atmışlardır?

Türk Anayasa Mahkemesi nezdinde işlem ne aşamadadır? Müracaatçılar tarafından yapılan ihtiyat-i tedbir talebi hakkında herhangi bir karar verilmiş midir?

Hükümetten, yukarıdaki sorulara karşı cevaplarını bildirmesi ve Mahkemeye 29 Mart 2019 tarihine kadar soruşturma dosyasının bir kopyasını sunması istenmiştir. Hükümetin yapacağı bildirimler sizinle paylaşılacaktır.

Ek Bilgi

Sizin veya başvuranların adreslerinde bir değişiklik olduğu takdirde, Mahkemeye bildiriniz. Ayrıca, yukarıdaki olayla ilgili önemli gelişmeler olduğunda Mahkemeye bilgi vermeniz ve yerel makamların konuyla ilgili vereceği kararları bildirmeniz gerekmektedir.

Yargılama sırasında Mahkeme, başvuru sahiplerinden bilgi talebinde bulunabilir. Bu talebe cevap vermemek, Mahkemenin, başvuranların müracaatlarını artık takip etmedikleri ve dava listesinden çıkardıkları sonucuna varmasına neden olabilir.

Saygılarımla,