Biz Kimiz

İşkence İnsanlığa Karşı Suçtur!

OHAL ve OHAL KHK rejimi ile hiçbir şekilde sınırlandırılamayacak temel haklar dahi ortadan kaldırılarak, Anayasa’nın 15/2. Fıkrası, AİHS’in 15. Maddesi, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 4. Maddesi ihlal edilmiş ve böylece tamamen kuralsız yeni bir otoriter yönetim hakim kılınmaya çalışılmaktadır.

Unutulmamalıdır ki işkence insanlığa karşı bir suçtur ve zamanaşımı bulunmamaktadır. Bugün iktidarın denetiminde olması, gelecekte işkence suçunun soruşturulup kovuşturulmasına engel değildir.

İşkence mağdurlarının yaptıkları suç duyuruları tarafımızdan takip edilecek ve her türlü hukuki destek sunulacaktır. Yapılan bu yasak fiiller ulusal ve uluslararası şikâyet ve başvuru mekanizmalarına iletilecek ve bu konuda her türlü girişimde bulunulacaktır.