HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, cezaevlerinde artan işkence iddialarını meclis gündemine taşıdı.

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, cezaevlerinde artan işkence ve kötü muamale iddialarını Adalet Bakanı Abdülmahit Gül’e sordu.

“İşkence insan onuruyla bağdaşmayan bir muameledir. İşkence yasağı insanların bu muamele ile karşılaşmasını önlemek amacıyla ortaya çıkmış ve pek çok ulusal/uluslararası sözleşmede yer almıştır. AİHS hükümleri çerçevesinde, Sözleşmenin 3. maddesinde; “Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı cezâ veya işlemlere tâbi tutulamaz.” düzenlemesine yer vermiştir. Türkiye de iç mevzuatının yanında taraf olduğu çeşitli sözleşmelerle de işkence yasağını güvence altına almıştır. Türkiye AİHS madde 3, 10 Aralık 1984 tarihli BM işkenceye ve öteki zalimane, insanlık dışı ya da onur kırıcı cezalara ya da muamelelere karşı Sözleşme, 26.11.1987 tarihli İşkence ve İnsanlık Dışı ve Onur Kırıcı Ceza ve Muamelelerin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Türkiye taraftır ve işkence yasağı bu sözleşmelerde açıkça yasaklanmıştır.
Geçtiğimiz hafta Kocaeli Kandıra 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde kaldığı koğuşta 3 Temmuz’da yaşamına son verdiği iddia edilen 32 yaşındaki İrfan Kılıç’ın cenazesinin yıkandığı sırada, ailesi tarafından çekilen video görüntülerinde, el, ayak, kafa ve vücudun farklı yerlerinde darp izlerinin olduğu görülmüştür. Daha sonra yapılan ön otopsi de, çekilen video görüntülerindeki darp izlerini doğrulayan bir rapor çıkmış ve “yaralanma” sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştır.
Türkiye’deki cezaevlerinde bilhassa son yıllarda insan onurunu zedeleyici muameleler sıklıkla, tutsaklar ya da aileleri tarafından hem tarafımıza iletilmiş hem de basın kanalıyla tüm Türkiye ile paylaşılmış fakat bu konu ile ilgili yaptığımız tüm girişimlerimiz Bakanlığınız tarafından cevapsız bırakılmıştır. ” denilen önergede şu sorular soruldu

  1. Cezaevlerinde son yıllarda artan hak ihlalleri ile ilgili, Bakanlığınızın bir açıklaması olacak mıdır?
  2. Kandıra cezaevinde gerçekleşen bu olay ile ilgili Bakanlığınızın bir açıklaması olacak mıdır?
  3. Kandıra cezaevinde gerçekleşen bu olay ile ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?
  4. Cezaevlerindeki bu insanlık dışı uygulamalar ile ilgili, gerek tutsakların gerekse ailelerinin Bakanlığınıza verdikleri dilekçeler ile ilgili şu ana kadar herhangi bir inceleme ya da soruşturma başlatılmış mıdır?
  5. İrfan Kılıç’ın çıkan ön otopsi raporu ile ilgili Bakanlığınız bir açıklama yapacak mıdır?
  6. Son 10 yılda cezaevlerinde yaşanan bu hak ihlalleri ve işkence ile ilgili Bakanlığınız tarafından kaç soruşturma açılmıştır?
  7. Cezaevlerinde yaşanan bu işkenceler ve hak ihlalleri ile ilgili kaç personel hakkında soruşturma açılmıştır?