Human Rights Defender ( İnsan Hakları Savunucuları Derneği ) 26 Haziran’da Alman Federal savcılığına verdiği 249 kişilik verdiği işkenceci listesine 164 kişi daha ekledi…

Türkiye’deki işkence olaylarıyla ilgili kapsamlı çalışmalar yapan Human Rights Defender 26 Haziran’da Alman Federal savcılığında 248 işkenceci hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
İnsan Hakları Savunucuları Derneği (Human Rights Defenders), ‘İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü’ ‘Evrensel Yargılama’ kapsamında yapılan başvurudaki isimlere yeni bilgi ve isimler ekledi.
Bir basın açıklaması yapan dernek 164 ismin daha Türkiye’deki işkenceciler listesine eklendiğini duyurdu.
Türkiye’de şkence vakalarının devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada ‘Türkiye’deki sistematik, yaygın işkence uygulamalarının ve diğer kötü muamelenin durdurulmasını teminen ve faillerin hukuk önünde hesap vermeleri için HRD olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. ‘ denildi.

Ayrıca açıklamada benzer başvuraların Evrensel Yargı İlkesi kapsamında, Kanada, Fransa, Hollanda, İsviçre, İsveç ve Finlandiya’da da yapılacağı duyuruldu.