İşkence, ister fiziksel olsun ister ruhsal, bir göz korkutma, caydırma, intikam alma, cezalandırma veya bilgi toplama amacı olarak bilinçli şekilde insanlara ağır acı çektirmekte kullanılan her türden edimlerdir.
İnsan Hakları Bildirgesi’nde özellikle belirtildiği üzere, işkence evrensel olarak çok ciddi bir insan hakları ihlali olarak tanımlanmaktadır