23 Ocak 2018 tarihinde İzmir Yeşiller Ve Sol Gelecek Parti binasında gerçekleştirilen aralarında İHD, ÇHD, ÖHP, HDP, TAYAD, TUTSAK AİLELERİ, ÖTSP, BDSP, DEVRİMCİ PARTİ, DBP, DİSİP, Devrimci Kızılbaş Hareketi, ESP, HDK, Halk Evleri, Halk Cephesi, Kaldıraç, Komünist Hareket, Kızıl Okyanus, LGBTİ, Mücadele Birligi, Onbeşler Birlik Dayanışma, TKP, SYKP, SGDF, SKM, TJA, SMF, Yeşiller Ve Sol Gelecek, Partizan, Barış Anneleri’nin bulunduğu kurumlar ortak bir deklarasyon yayınladı.

Tek tip elbise dayatması; ikinci bir cezalandırma, boyun eğdirme, biat ettirme hem onları genelde dışarıdakilerini tek tipleştirme amaçlıdır. TTE, bir damgalama aracıdır. Giydirilmek istenen mahpuslar ‘Suçlu” olarak damgalanmak istenmektedir. Giydirilmek istenilen insanların bir kısmının yargılamaları hala devam etmektedir ve anayasa gereği masumdurlar. Masumiyet karinesinin ihlalidir, TTE, kişiyi kimliksizleştirmeyi, kişiliğini ezmeyi amaçlayan bir araçtır işkence yasağının ihlalidir. TTE giymeyi kabul etmeyen mahpuslara ziyaret yasağından, hücreye kapatılmaya varan birçok ceza verilmesine yol açacaktır. TTE, üst üste verilen disiplin cezalarıyla mahpusların infazlarının yanmasına şartlı tahliye haklarının ellerinden alınmasına neden olacaktır. TTE giymeyi kabul etmeyen mahpusların mahkemeye çıkarılmamasına ve adil yargılanma haklarının ellerinden alınmasına ve mahkemeye çıkarılmadan haklarında hüküm verilmesine sebep olacaktır. “Faşizme Geçit Vermeyeceğiz! Tek Tipe İzin Vermeyeceğiz!” denilerek açıklamaya son verildi.