Kayseri Bünyan 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde koğuşların havalandırmaları tel örgülerle kapatıldı. Bu durumu protesto eden 56 tutukluya da hücre cezası verildi.

Kayseri Bünyan 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde ve Kayseri Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalan tutuklularla görüşen Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukatlar, cezaevlerindeki ihlallere ilişkin rapor hazırladı. Raporda, Cezaevinde 100 tutuklunun kaldığı belirtilirken, hak ihlalleri şöyle sıralandı:

*Koğuşların havalandırmaları cezaevi tarafından tel örgülerle kaplanmıştı. Tutsakların hava alma ve güneş görme imkanları kalmamış, kar yağmasından kaynaklı tel örgülerin üzerinde karlar buz tutmuş ve tutsaklar tamamen havasız kalmıştır.

*Tel örgülerin kaldırılmasını talep eden tutsaklardan 56 kişiye 1’er gün hücre cezası verilmiştir.

*Koğuşlara cezaevi idaresi tarafından kamera yerleştirilmiş ve tutsaklar 24 saat idare tarafından gözlem altına alınmış durumdadır.

*Tutsaklara bu güne kadar, depoda tutsaklara olan radyoları gerekçesiz olarak verilmemektir.

*Tutsakların infaz kanununda belirtilmiş olan sohbet hakkı bu güne kadar kullandırılmamaktadır. Ayrıca yine kanunda belirtilen atölyelerden faydalanma hakkı da bu güne kadar kullandırılmamıştır.

*Tutsakların abone olduğu Yeni Yaşam Gazetesi düzenli olarak verilmemektedir.

*Cezaevi içinde başka koğuşlarda bulunan tutsakların kendi aralarında mektuplaşmasana izin verilmemektedir.

*Aylık açık görüşler, kanunda bir saat olarak belirtilmesine karşın cezaevi tarafından 45 dakika ile sınırlandırılmaktadır.

*Tutsakların koğuş içerisinde bere ve eldiven kullanması engellenmekte, depoda tutsaklara ait olan bere ve eldiven de tutsaklara verilmemektedir.

*Tutsaklara bugüne kadar abone oldukları halde Yeni Yaşam gazetesi verilmemektedir.

*Depoda olan radyoları gerekçesiz olarak verilmemektir.

*Aralık ayı açık görüşü esnasında, tutuklu aileleri ‘Jin Jiyan Azadi’ sloganı attıkları için, görüş sonrası 5 tutukluya 2 ay görüş cezası verilmiştir. Aileler ise emniyetten ifadeye çağırılmış ve emniyet tarafından tehditlere maruz kalmışlardır.